Zásady ochrany osobních údajů společnosti BRITA GmbH

 

V těchto zásadách ochrany osobních údajů Vás společnost BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Německo (dále "my", "nám", "BRITA GmbH") informovat o způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky. 

1. Jaké osobní údaje od Vás shromažďujeme?

Osobní údaje jsou jakékoliv informace o konkrétní či identifikovatelné fyzické osobě, které nám sdělíte a které jsou námi vygenerovány nebo shromažďovány. Patří mezi ně:

 

Údaje o obsahu: Pokud se na nás obrátíte s dotazem prostřednictvím e-mailu, budou zpracovávány údaje o obsahu, které nám poskytnete, a související údaje o Vás společně s informacemi, které zpřístupníte. Pokud se budete dotazovat e-mailem, telefonem nebo faxem přímo na partnerskou společnost, kterou jsem určili jako distributora pod názvem "Kontakt", Vaše informace zpracovává tento partner na svou vlastní odpovědnost.

 

Data v log souborech serveru: Když použijete naše webové stránky, ukládají se dočasně do souboru protokolu určitá data (např. datum a čas Vaší návštěvy, navštívené stránky a vyžádané datové soubory, typ a verze Vašeho webového prohlížeče a operační systém koncového zařízení, stejně jako vaše IP adresa).

 

Údajů o využití: Nastavíme anonymní nebo anonymizované užívací profily týkající se Vašeho používání našich webových stránek pomocí souborů cookies nebo programů pro analýzu webu, které používáme ke sledování toho, jak se naše webové stránky využívají.

2. Za jakým účelem, na jakém právním základě a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

2.1 Vaše dotazy

Když nás budete kontaktovat s dotazem e-mailem, zpracujeme informace, které nám v něm poskytnete, abychom odpověděli na Váš dotaz, a když použijete online kontaktní formulář, zpracujeme IP adresu a datum/čas dotazu, abychom zabránili zneužití kontaktního formuláře.

 

Právním důvodem pro zpracování je náš legitimní zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, abychom Vám poskytli službu "Dotazy" popsanou shora. Pokud bude cílem Vašeho dotazu zahájit nebo zpracovat smlouvu (včetně zákaznického servisu a záruk), je dalším právním důvodem ke zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Proti zpracování svých údajů můžete vznést námitky na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.Pokud prokážeme závažné legitimní důvody pro zpracování, můžeme v něm poté pokračovat.V tomto případě může zejména jít o nutnost umožnit prokázání dřívějších sdělení a dotazů, které se Vás týkají. Pokud takové závažné legitimní důvody neexistují, pak s Vámi komunikaci ukončíme a odstraníme veškeré dosud shromážděné údaje.

 

Tyto údaje se odstraní v případě, že bude naše komunikace s Vámi ukončena, tj. vyjasní se důležité skutečnosti a nebudou další legitimní důvody pro uchovávání údajů, případně nebudou žádné další zákonné povinnosti údaje uchovávat.

2.2 Pro zpřístupnění webových stránek a provádění služeb

Zpracování dat v log souborech serveru je nezbytné pro zpřístupnění webových stránek a poskytování služeb z technických důvodů a následně pro zajištění bezpečnosti systému.

 

Právním důvodem ke zpracování je náš legitimní zájem na zpřístupnění webových stránek s našimi službami (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Zpracování je naprosto zásadní pro používání webových stránek z technických důvodů a následně pro zajištění bezpečnosti systému, proto právo na vznesení námitky neplatí.

 

Tyto údaje se odstraní po nejvýše 30 dnech.

 

Data v log souborech serveru se následně analyzují anonymně, pokud je to nezbytné ze statistických důvodů a ke zlepšení naší přítomnosti na internetu. Data z log souborů serveru nejsou žádným způsobem propojena s Vašimi osobními údaji ani s jinými zdroji osobních dat.

3. Sdílení údajů

3.1 Sdílení údajů se společnostmi zpracovávajícími data

Někdy používáme poskytovatele služeb s výhradou dodržování zákonných požadavků prostřednictvím zpracování za provizi, tj. na základě smlouvy naším jménem, podle našich pokynů a pod naší kontrolou.

 

Společnosti zpracovávající data jsou zejména

  • poskytovatelé technických služeb, které používáme ke zpřístupnění webových stránek, např. poskytovatelé služeb pro údržbu softwaru, provozy datového centra a hosting;
  • poskytovatelé technických služeb, které používáme k poskytování funkcionalit, např. technicky zásadní soubory cookies; 

V takových případech zůstáváme odpovědní za zpracování údajů; sdílení a zpracování osobních údajů směrem do společností zpracovávajících data a z nich je založeno na důležitém právním důvodu, který nám dovoluje údaje zpracovávat. Samostatný právní důvod není nutný.

3.2 Přenos údajů do místních prodejních společností

Někdy také sdílíme Vaše údaje se třetími stranami, tj. partnery, s nimiž spolupracujeme mimo zpracování za provizi. Partneři tohoto druhu poskytují své služby na vlastní odpovědnost; zpracování Vašich údajů partnery se výlučně řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů.

 

Když nám zašlete dotaz, můžeme přenést Vaše kontaktní údaje na jmenovaného distributora pro prodej našich výrobků za nás, pokud budou lépe schopni Vám pomoci s Vašimi problémy na základě aktuálních okolností (např. jazyková znalost). Právním důvodem pro přenos dat je náš legitimní zájem na co nejvyšší efektivnosti našich prodejních procesu ve prospěch zákazníka, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Soubory cookies a webová analýza

4.1 Co jsou to soubory cookies?

Společně s našimi partnery používáme tzv. "cookies" pro maximální uživatelskou přívětivost stránek a pro zvýšení relevance reklamy pro návštěvníky našich webových stránek. Soubory cookies jsou malé datové soubory, které se umístí do zařízení návštěvníka. Umožňují nám poskytovat informace po určité období a určit totožnost počítače návštěvníka. Probíhá to rovněž částečně pomocí tzv. sledovacích pixelů, které se neumisťují na pevný disk návštěvníka, ale mohou být užitečné při identifikaci počítače stejným způsobem jako v případě souboru cookies. Termín "cookies" níže zahrnuje jak soubory cookies v technickém smyslu, tak i sledovací pixely a podobné technické metody.

 

Pokud navštívíte poprvé naše webové stránky, pak se zobrazí informace o ochraně údajů na Vaší výchozí stránce s textem pro odsouhlasení souborů cookies. Následným pokračováním s aktivním použitím webových stránek a nevznesením námitek proti použití souborů cookies dáváte souhlas k využívání souborů cookies a tento souhlas se uloží do našeho prohlížeče (ve formě souboru cookies), abychom Vám tyto informace nemuseli znovu zobrazovat na každé stránce. Pokud se tyto informace ve Vašem prohlížeči neobjeví (například po odstranění historie v prohlížeči), pak se tato informace zobrazí v případě, že naše stránky navštívíte znovu.

4.2 Jaké soubory cookies používáme?

Na těchto webových stránkách používáme dvě kategorie souborů cookies: (1) Technicky nezbytné soubory cookies, bez nichž by byla omezena funkčnost našich webových stránek a (2) volitelné analytické, cílící nebo reklamní soubory cookies, které obecně pochází od poskytovatelů v podobě třetích stran:

 

➢ Technicky nezbytné soubory cookies

Tyto soubory cookies jsou zásadní, neboť Vám umožňují procházet naše webové stránky a využívat jejich funkce. Například ukládají, které výrobky jste vložili na svého nákupního košíku, nebo průběh zpracování objednávky, umožňují Vám snadněji vyhledávat prodejce, u nichž si můžete naše výrobky koupit (např. zobrazují mapu oblasti Vašeho okolí), případně ukládají, zda souhlasíte s používáním souborů cookies a Vaši volbu v nastaveních souborů cookies. Tyto soubory cookies neshromažďují žádné informace o Vás, které jsou určeny k využití pro marketingové účely nebo které ukládají, kde jste na internetu byli. Tyto soubory cookies jsou obecně specifické pro danou relaci a vyprší na konci Vaší návštěvy webových stránek (relace), pokud příslušná funkce nevyžaduje, aby se ukládaly po delší období (např. ukládání nastavení souborů cookies). Deaktivace této kategorie souborů cookies by celkově nebo částečně omezilo funkce webových stránek.

 

➢ Analytické, cílící a reklamní soubory cookies

Analytické soubory cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci celkové používají webové stránky, například na které stránky vstupují nejčastěji a zda dostávají z webových stránek chybové zprávy. Tyto soubory cookies neshromažďují údaje, podle nichž by bylo možné určit totožnost návštěvníků. Data shromážděná pomocí těchto souborů cookies se nekombinují s jinými informacemi o našich návštěvnících.Všechny informace shromážděné pomocí těchto souborů cookies se používají výlučně pro pochopení a zlepšení funkčnosti a služby na webových stránkách. K analýze našich webových stránek používáme aplikaci Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Inc. Informace o používání těchto webových stránek vygenerované použitím aplikace Google Analytics se obvykle přenáší na server Google v USA, kde se ukládají. Pokud bude aktivována anonymizace IP na těchto webových stránkách, pak Vaše IP adresu nejprve společnost Google převede na zkratku v členských státech Evropské unie nebo v jiných zemích, kterou jsou stranami Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Společnost Google bude tyto informace používat k analýze používání webových stránek Vámi a sestavení zpráv o webových aktivitách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s webovými stránkami a používáním internetu. Společnost Google rovněž tyto údaje převede na třetí strany, pokud to požaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google.

 

Cílící a reklamní soubor cookies se používají k úpravě reklamy přímo Vám na míru a podle Vašich zájmů s mnohem vyšším zacílením. Slouží k tomu, aby omezily frekvenci, jak často budete dostávat stejný inzerát, měřily účinnost reklamní kampaně a k pochopení chování lidí poté, co shlédnou reklamu. Tyto soubory cookies jsou obecně umístěny na stránkách reklamními sítěmi se souhlasem operátora webových stránek (tj. v tomto případě naším souhlasem). Rozpoznávají, že uživatel navštívil webové stránky a předávají tyto informace ostatním, např. reklamním společnostem, nebo přizpůsobují svou reklamu v souladu s tím. Často jsou propojeny na funkci webových stránek poskytovanou takovou společností. Proto tyto soubory cookies používáme k vytvoření propojení se sociálními sítěmi. Ty pak mohou opakovaně používat informace o své návštěvě k přizpůsobení reklamy na jiných webových stránkách specificky pro Vás a poskytují informace o Vaší návštěvě reklamním sítím, které používáme, aby Vám později mohla být předkládána reklama, jež Vás potenciálně opravdu zajímá, přesně podle Vašeho chování při prohlížení. Ani v těchto případech nekombinujeme údaje shromážděné pomocí těchto souborů cookies s dalšími informacemi o našich zákaznících.

 

Deaktivací této kategorie souborů cookies nezhoršíte funkčnost našich webových stránek. V současnosti používáme tuto kategorii souborů cookies od následujících poskytovatelů. Více informací o souborech cookies a jejich popisy vycházející z nich a námitky pro používání souborů cookies naleznete přímo v následujících aplikacích:

 

Informace o ochraně údajů poskytovatele   Možnost vznést námitku (rozhodnout se k neúčasti) 
Google AdWords Google AdWords
Google Analytics Remarketing Google Analytics Remarketing 
Google Analytics Google Analytics
Facebook Ad Managers  Facebook Ad Managers
DoubleClick DoubleClick
Bing Ads Bing Ads


Pokud byste chtěli získat více informací o těchto souborech cookies přímo od nás, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese: datenschutz(at)brita.net

4.3 Jak zakážu soubory cookies?

Analytické, cílící a reklamní soubory cookies můžete zcela a pohodlně zakázat v našem nastavení cookies.Alternativně můžete také deaktivovat individuální soubory cookies pomocí odkazů ve shora uvedené tabulce (možnost vznesení námitek). Nakonec můžete také v souladu s tím zakázat používání jakýchkoliv souborů cookies úpravou nastavení pro soubory cookies ve Vašem prohlížeči. Nicméně bychom chtěli zdůraznit, že v tomto případě by to znemožnilo funkcionalitu našich webových stránek, pokud by byly zablokovány i technicky důležité soubory cookies.

 

Můžete si přečíst další informace o souborech cookies a individuálních poskytovatelích, např. na webových stránkách www.youronlinechoices.com. Máte zde možnost namítat proti online reklamě založené na využití individuálními nebo všemi nástroji. Pro přechod přímo na správce preferencí klikněte zde

5. Odkazy

Používáme odkazy na naši další přítomnost na internetu na stránkách a ve službách třetích stran, např. na kanálech sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter nebo YouTube. Za zpracování údajů takovými poskytovateli jiných služeb na jejich webových stránkách odpovídají výlučně tyto třetí strany, použijí se jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů.

6. Bezpečnost

Jak my, tak naši poskytovatelé služeb realizují technická a organizační bezpečnostní opatření k tomu, aby ochránili Vaše osobní data, která spravujeme, před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou a zničením nebo proti přístupu osob, která nemají k tomuto přístupu povolení. Naše systémy zpracování dat a bezpečnostní opatření se neustále zdokonalují, aby odpovídaly aktuálnímu vývoji technologií.

 

Když se nám předají Vaše osobní údaje, dojde k šifrování přes protokol SSL (Secure Sockets Layer). Osobní data, která se vyměňují mezi Vámi a námi nebo jinou společností skupiny BRITA se předávají přes šifrovaná spojení ve shodě se současným stavem technologií.Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, které angažujeme, jsou samozřejmě vázáni ochranou důvěrných informací.

7. Vaše právo na informace, opravu, blokování nebo vymazání

V zásadě má každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme, následující práva vůči nám (tj. v závislosti na relevantních podmínkách):

 

  • Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů prostřednictvím společnosti BRITA GmbH, s radostí Vám zdarma poskytneme informace o osobních údaji uložených o Vás (čl. 15 GDPR).
  • Máte právo na opravu nesprávných údajů a na doplnění neúplných údajů (čl. 16 GDPR).
  • Máte právo na zablokování/omezení zpracování nebo na odstranění svých osobních údajů, které již dále nejsou potřebné nebo které se uchovávají na základě zákonných povinností (čl. 17 a 18 GDPR).
  • Máte právo na přenositelnost svých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud jste nám data poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy mezi námi a Vámi (čl. 20 GDPR).
  • Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých údajů pro účely přímého marketingu (viz také část čl 21 odst. 2 a 3 GDPR).
  • Máte právo vznést námitku proti zpracování založeném na legitimním zájmu; v tomto případě můžeme prokázat naše závažné legitimní důvody (čl. 21 odst 1 GDPR). Shora jsme uvedli, kdy toto právo existuje (viz část 0).
  • Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním údajů, pak jej můžete kdykoliv odvolat s budoucí účinností, tj. zákonnost zpracování údajů zůstává nedotčena až do doby odvolání. Jakmile svůj souhlas odvoláte, nebudete možná moci naše služby dále používat.

Se svými dotazy se obracejte na adresu uvedenou v části 8. Vyhrazujeme si právo na ověření Vaší identity, aby se zabránilo tomu, že budou Vaše osobní údaje sděleny neoprávněným osobám.

 

Také máte právo předložit stížnost dohledovému orgánu pro ochranu údajů.

8. Pověřenec pro ochranu údajů

Můžete se spojit s naším pověřencem pro ochranu údajů na dále uvedené adrese:

 

Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54

D-50672 Köln
datenschutzbeauftragter(at)kinast-partner.de

www.Kinast-Partner.de.

9. Změny

Čas od času je nutné revidovat znění těchto zásad ochrany osobních údajů. Proto si vyhrazujeme právo kdykoliv je doplnit. Doplněnou verzi zásad ochrany osobních údajů budeme publikovat také zde. Pokud nás znovu navštívíte, měli byste si znovu přečíst zásady ochrany osobních údajů.

 

 

 

 

Verze z května 2018