Zásady ochrany osobních údajů společnosti BRITA SE

V těchto zásadách ochrany soukromých údajů vás chce společnost BRITA SE, Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232 Taunusstein, Německo (dále „my“, „nám“, „BRITA SE“) informovat o způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky.

1. Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme?

Osobní údaje jsou jakékoli informace o konkrétní či identifikovatelné fyzické osobě, které nám sdělíte a které generujeme nebo shromažďujeme. Patří mezi ně:

Údaje o obsahu: Pokud se na nás obrátíte s dotazem prostřednictvím e-mailu, budou zpracovávány údaje o obsahu, které nám poskytnete, a související údaje o vás, společně s informacemi, které zpřístupníte. Pokud se budete dotazovat e-mailem, telefonem nebo faxem přímo u partnerské společnosti, kterou uvádíme jako distributora pod nadpisem „Kontakt“, vaše informace zpracovává tento partner na svou vlastní odpovědnost.

Údaje v protokolových souborech na serveru: Když použijete naše webové stránky, uloží se dočasně do protokolového souboru určité údaje (např. datum a čas vaší návštěvy, navštívené stránky a vyžádané datové soubory, typ a verze vašeho webového prohlížeče a operační systém koncového zařízení, které používáte, a také vaše IP adresa).

Údaje o využívání: Nastavíme anonymní nebo anonymizované užívací profily týkající se vašeho používání našich webových stránek pomocí souborů cookie nebo programů pro analýzu webu, které používáme ke sledování způsobu využívání našich webových stránek.

2. Za jakým účelem, na jakém právním základě a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

2.1 Vaše dotazy

Když se nás obrátíte s dotazem prostřednictvím e-mailu, zpracujeme informace, které nám v něm poskytnete, abychom odpověděli na váš dotaz, a když použijete online kontaktní formulář, zpracujeme IP adresu a datum/čas dotazu, abychom zabránili zneužití kontaktního formuláře.

Právním důvodem pro zpracování je náš legitimní zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, abychom vám poskytli výše popsanou službu „Dotazy“. Pokud bude cílem vašeho dotazu zahájit nebo zpracovat smlouvu (včetně zákaznického servisu a záruk), je dalším právním důvodem ke zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Proti zpracování svých údajů můžete vznést námitky na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud prokážeme závažné legitimní důvody pro zpracování, můžeme v něm poté pokračovat. V tomto případě může zejména jít o nutnost umožnit prokázání dřívějších sdělení a dotazů, které se vás týkají. Pokud takové závažné legitimní důvody neexistují, pak s vámi komunikaci ukončíme a odstraníme veškeré dosud shromážděné údaje.

Tyto údaje se odstraní v případě, že bude naše komunikace s vámi ukončena, tj. vyjasní se důležité skutečnosti a nebudou další legitimní důvody pro uchovávání údajů, případně nebudou žádné další zákonné povinnosti údaje uchovávat.

2.2 Zpřístupnění webových stránek a poskytování služeb

Zpracování údajů v protokolových souborech na serveru je nezbytné pro zpřístupnění webových stránek a poskytování služeb z technických důvodů a následně pro zajištění bezpečnosti systému.

Právním důvodem ke zpracování je náš legitimní zájem na zpřístupnění webových stránek s našimi službami (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Zpracování je naprosto zásadní pro používání webových stránek z technických důvodů a následně pro zajištění bezpečnosti systému, proto právo na vznesení námitky neplatí.

Tyto údaje se odstraní po uplynutí nejvýše 30 dnů.

Údaje v protokolových souborech na serveru se následně analyzují anonymně, pokud je to nezbytné ze statistických důvodů, a to za účelem zlepšení kvality naší přítomnosti na internetu. Údaje z protokolových souborů na serveru nejsou žádným způsobem propojeny s vašimi osobními údaji ani s jinými zdroji osobních údajů.

3. Sdílení údajů

3.1 Sdílení údajů se společnostmi zpracovávajícími údaje

Někdy používáme poskytovatele služeb s výhradou dodržování zákonných požadavků prostřednictvím zpracování za provizi, tj. na základě smlouvy naším jménem, podle našich pokynů a pod naší kontrolou.

Společnostmi zpracovávajícími údaje jsou zejména:

poskytovatelé technických služeb, které používáme ke zpřístupnění webových stránek, např. poskytovatelé služeb pro údržbu softwaru, provoz datového centra a hosting;
poskytovatelé technických služeb, které používáme k poskytování funkcionalit, jako jsou např. technicky zásadní soubory cookie;
V takových případech zůstáváme odpovědní za zpracování údajů; sdílení a zpracování osobních údajů směrem do společností zpracovávajících data a z nich je založeno na důležitém právním důvodu, který nám dovoluje údaje zpracovávat. Samostatný právní důvod není nutný.

3.2 Přenos údajů do místních prodejních společností

Někdy také sdílíme vaše údaje s třetími stranami, tj. partnery, s nimiž spolupracujeme mimo rámec zpracování za provizi. Partneři tohoto druhu poskytují své služby na vlastní odpovědnost; zpracování vašich údajů partnery se výlučně řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Když nám zašlete dotaz, můžeme předat vaše kontaktní údaje distributorovi určenému pro prodej našich výrobků místo nás, pokud je lépe schopen vám pomoci s vašimi problémy na základě aktuálních okolností (např. jazyková znalost). Právním důvodem pro přenos údajů je náš legitimní zájem na co nejvyšší efektivnosti našich prodejních procesů ve prospěch zákazníka, viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Soubory cookie a webová analýza

4.1 Co jsou to soubory cookie?

Společně s našimi partnery používáme tzv. „soubory cookie“, abychom zajistili maximální uživatelskou přívětivost stránek a zvýšili relevanci reklamy pro návštěvníky našich webových stránek. Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se umístí do zařízení návštěvníka. Umožňují nám poskytovat informace po určité období a určit totožnost počítače návštěvníka. Probíhá to rovněž částečně pomocí tzv. sledovacích pixelů, které se neumisťují na pevný disk návštěvníka, ale mohou být užitečné při identifikaci počítače stejným způsobem jako v případě souboru cookie. Níže používaný výraz „cookie“ zahrnuje jak soubory cookie v technickém smyslu, tak i sledovací pixely a podobné technické metody.

Pokud navštívíte poprvé naše webové stránky, pak se zobrazí informace o ochraně údajů na vaší výchozí stránce s textem pro odsouhlasení souborů cookie. Následným pokračováním s aktivním použitím webových stránek a nevznesením námitek proti použití souborů cookie dáváte souhlas k využívání souborů cookie a tento souhlas se uloží do vašeho prohlížeče (ve formě souboru cookie), abychom vám tyto informace nemuseli znovu zobrazovat na každé stránce. Pokud se tyto informace ve vašem prohlížeči neobjeví (například po odstranění historie v prohlížeči), pak se tato informace zobrazí v případě, že naše stránky navštívíte znovu.

4.2 Jaké soubory cookie používáme?

Na těchto webových stránkách používáme různé kategorie souborů cookie: Technicky nezbytné soubory cookie, bez nichž by byla omezena funkčnost našich webových stránek a dále volitelné analytické, funkční, marketingové soubory cookie, které obecně pocházejí od poskytovatelů z řad třetích stran:

Technicky nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou zásadní, neboť vám umožňují procházet naše webové stránky a využívat jejich funkce. Například ukládají, které výrobky jste vložili na svého nákupního košíku, nebo průběh zpracování objednávky, umožňují vám snadněji vyhledávat prodejce, u nichž si můžete naše výrobky koupit (např. zobrazují mapu oblasti vašeho okolí), případně ukládají, zda souhlasíte s používáním souborů cookie a vaši volbu v nastaveních souborů cookie. Tyto soubory cookie neshromažďují žádné informace o vás, které jsou určeny k využití pro marketingové účely nebo které ukládají, kde jste na internetu byli. Tyto soubory cookie jsou obecně specifické pro danou relaci a vyprší na konci vaší návštěvy webových stránek (relace), pokud příslušná funkce nevyžaduje, aby se ukládaly po delší období (např. ukládání nastavení souborů cookie). Deaktivace této kategorie souborů cookie by celkově nebo částečně omezila funkce daných webových stránek.

Právní základ používání technicky nezbytných souborů cookie a zpracování vašich údajů těmito soubory cookie je naším legitimním zájmem při zobrazování funkcí našeho webu a jejich zpřístupnění k používání, (článek č. 6 (1) GDPR.

Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci celkově používají webové stránky, například na které stránky vstupují nejčastěji a zda dostávají z webových stránek chybové zprávy. Tyto soubory cookie neshromažďují údaje, podle nichž by bylo možné určit totožnost návštěvníků. Data shromážděná pomocí těchto souborů cookies se nekombinují s jinými informacemi o našich návštěvnících. Všechny informace shromážděné pomocí těchto souborů cookies se používají výlučně pro pochopení a zlepšení funkčnosti a služby na webových stránkách.

Právní základ používání analytických souborů cookie a zpracování vašich údajů poskytovateli těchto souborů cookie je váš předchozí souhlas (článek č. 6 (1) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie, do kterého můžete přejít pomocí tohoto odkazu ve spodní části webu.

Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookie používáme k vylepšení výkonu webu. Aby navíce bylo možné při přenosu formulářů důsledně zajistit bezpečnost údajů, v některých případech využíváme bezpečnostní soubory cookie jako službu reCAPTCHA od společnosti Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Právní základ používání funkčních souborů cookie a zpracování vašich údajů poskytovateli těchto souborů cookie je váš předchozí souhlas (článek č. 6 (1) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie, do kterého můžete přejít pomocí tohoto odkazu ve spodní části webu.

Marketingové soubory cookie

Cílené a reklamní soubory cookie se používají k úpravě reklamy přímo vám na míru a podle vašich zájmů, takže umožňují mnohem lepší zacílení. Slouží k omezení frekvence zobrazování stejné reklamy, k měření účinnosti reklamní kampaně a k pochopení chování lidí poté, co shlédnou reklamu. Tyto soubory cookie na webové stránky obvykle umísťují reklamní sítě se souhlasem provozovatele dotyčných stránek (tj. v tomto případě s naším souhlasem). Rozpoznávají, že uživatel navštívil webové stránky a předávají tuto informaci ostatním, např. reklamním společnostem, nebo příslušným způsobem přizpůsobují svou reklamu. Často jsou propojeny s funkcí webových stránek poskytovanou takovou společností. Proto tyto soubory cookie používáme k vytvoření propojení se sociálními sítěmi. Ty pak mohou opakovaně používat informace o vaší návštěvě k přizpůsobení reklamy na jiných webových stránkách specificky pro vás a poskytují informace o vaší návštěvě reklamním sítím, které používáme, aby vám později mohla být předkládána reklama, jež vás potenciálně opravdu zajímá, přesně podle vašeho chování při prohlížení. Ani v těchto případech nekombinujeme údaje shromážděné pomocí těchto souborů cookie s dalšími informacemi o našich zákaznících.

Právní základ používání marketingových souborů cookie a zpracování vašich údajů poskytovateli těchto souborů cookie je váš předchozí souhlas (článek č. 6 (1) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie, do kterého můžete přejít pomocí tohoto odkazu ve spodní části webu.

Seznam analytických, funkčních a marketingových souborů cookie

Přístup k seznamu souborů cookie, které používáme, a poskytovatelů, kteří obdrží vaše osobní údaje, získáte zde. Najdete zde další informace o jednotlivých poskytovatelích a souborech cookie.

4.3 Jak mohu udělit nebo odvolat souhlas se soubory cookie?

Pokud navštěvujete náš web poprvé, na úvodní stránce se zobrazí oznámení o ochraně údajů spolu s textem souhlasu s volitelnými soubory cookie. Kliknutím na jednotlivé kategorie (analytické, bezpečnostní, cílené a reklamní soubory cookie) a následným potvrzením kliknutím na tlačítko „Přijímám“ souhlasíte s nastavením těchto souborů cookie. Toto nastavení můžete kdykoli upravit a změnit v nastavení souborů cookie, k němuž můžete přejít kliknutím na odkaz v dolní části webu.

5. Odkazy

Používáme odkazy na naše další výskyty na internetu na stránkách a ve službách třetích stran, např. na kanálech sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter nebo YouTube. Za zpracování údajů takovými poskytovateli jiných služeb na jejich webových stránkách odpovídají výlučně tyto třetí strany, přičemž platí jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů.

6. Zabezpečení

Společně s našimi poskytovateli služeb uplatňujeme technická a organizační bezpečnostní opatření k tomu, aby ochránili vaše osobní údaje, které spravujeme, před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou a zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše systémy zpracování dat a bezpečnostní opatření se neustále zdokonalují, aby odpovídaly aktuálnímu vývoji technologií.

Když obdržíme vaše osobní údaje, dojde k jejich zašifrování prostřednictvím protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Osobní údaje, které se vyměňují mezi vámi a námi nebo jinou společností skupiny BRITA se předávají přes šifrovaná spojení, která jsou v souladu se současným stavem technologií.

Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, které angažujeme, jsou samozřejmě vázáni povinností chránit důvěrné informace.

7. Vaše právo na informace, opravu, blokování nebo vymazání

V zásadě má každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme, následující práva vůči nám (tj. v závislosti na relevantních podmínkách):

  • Máte právo na opravu nesprávných údajů a na doplnění neúplných údajů (čl. 16 GDPR).
  • Máte právo na zablokování či omezení zpracování nebo na odstranění svých osobních údajů, které již dále nejsou potřebné nebo které se uchovávají na základě zákonných povinností (čl. 17 a 18 GDPR).
  • Máte právo na přenositelnost svých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud jste nám tyto údaje poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy mezi námi a vámi (čl. 20 GDPR).
  • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých údajů pro účely přímého marketingu (viz také část 1.1 čl. 21 odst. 2 a 3 GDPR).
  • Máte právo vznést námitku proti zpracování založenému na legitimním zájmu; v tomto případě můžeme prokázat naše závažné legitimní důvody (čl. 21 odst. 1 GDPR). Výše uvádíme, kdy toto právo existuje (viz část 0).
  • Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním údajů, pak jej můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností, což znamená, že zákonnost zpracování údajů zůstává nedotčena až do doby odvolání. Jakmile svůj souhlas odvoláte, nebudete možná moci naše služby dále používat.
  • Se svými dotazy se obracejte na adresu uvedenou v části 8. Vyhrazujeme si právo na ověření vaší totožnosti, aby se zabránilo tomu, že budou vaše osobní údaje sděleny neoprávněným osobám.

Také máte právo předložit stížnost dohledovému orgánu pro ochranu údajů.

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Můžete se spojit s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů na níže uvedené adrese:

Dr. Karsten Kinast

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hohenzollernring 54

D-50672 Kolín nad Rýnem

datenschutz@brita.net

9. Změny

Čas od času je nutné revidovat znění těchto zásad ochrany osobních údajů. Proto si vyhrazujeme právo kdykoliv je doplnit. Doplněnou verzi zásad ochrany osobních údajů budeme publikovat také zde. Pokud náš web znovu navštívíte, měli byste si znovu přečíst zásady ochrany osobních údajů.

Verze z května 2020